EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURU

BİLGİLENDİRME

Eğitim süreci kayıt işlemi yapıldıktan sonra 3 aşamadan oluşmaktadır. Kayıt işlemlerini takiben 30 gün içinde ilk görüşme için randevu verilir.

1. Aşama

Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan değerlendirme görüşmesi (ilk görüşme). Görüşmeden başarılı olan sürücüler 2.aşamaya katılmaya hak kazırlar.

2. Aşama

4 haftalık eğitim süreci (Eğitim)

  • Eğitim programı en az 24 saattir. Program günde en fazla 6 saat haftada 1 gün olmak şartı ile en az 4 haftada tamamlanır. ( 4 hafta pazartesi günleri/Salı günleri vb. ). Eğitimcilerin önerileri doğrultusunda Müdürlük tarafından eğitim uzatılabilir.
  • Grup eğitimlerinin günü ve saati kurum tarafından belirlenmekte olup ilk görüşmede sürücülere bildirilmektedir.
  • İlgili mevzuat gereği eğitim programına hangi sebeple olursa olsun kesintisiz devam edilmesi esastır. Herhangi bir nedenle eğitim programından ilişiği kesilen sürücüler bir sonraki eğitim programına kayıtlarını yaptırmak şartıyla yeniden devam edebilirler.
  • Eğitimin değerlendirilmesinde sürücünün derslere aktif katılımı, derslerdeki tutum ve davranışları, verilen çalışmaları yerine getirmeleri, yazılı sınav puanı dikkate alınmaktadır. Eğitim programının eğitimciler tarafından değerlendirilmesinde; gözlem puanının %70’i ile yazılı sınav puanının %30’u alınarak toplanır. Sürücünün başarılı sayılabilmesi için, toplam puanı 70 ve üzeri olmalıdır.
  • Derslerde devamı takip için düzenlenecek imza çizelgesi düzenli olarak imzalanmalıdır. Gerekli durumlarda ilgililere ibraz etmek amacıyla katılımcının nüfus cüzdanı ve benzeri makamlarca verilmiş kimlik belgesini yanlarında bulundurmak gerekmektedir.
  • Derslerde gizlilik ilkesine uyulur.
  • Resmi tatil günlerinde eğitim yapılmaz.

3. Aşama

  • İzleme – değerlendirme görüşmesi (son görüşme)
    Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan izleme-değerlendirme bölümünde başarılı görülen sürücülere Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi verilir.

Detaylı bilgi almak için iletişime geçiniz.