Psikoteknik Değerlendirme Nedir?

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psiko-motor yetenek düzeylerinin, kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin bilgisayar destekli testler ile ölçümlendiği bir değerlendirme sistemidir.
Can ve mal kayıplarını minimize etmekteki en etkin çözüm olan psikoteknik değerledirme süreci, bir başka deyişle ‘’sürücünün check-up ‘’ı olarak adlandırılmaktadır.

Psikoteknik Neden Gereklidir?

 • Testler esnasında algı ve refleks ölçümü yapılır
 • Sürücünün psiko-motor davranışları test edilir
 • Sürücünün kaza yapmaya yatkınlığı, öfke seviyesi ve agresif araç kullanma eğilimi test edilir
 • Psikoteknik testi sayesinde sürücünün ruhsal ve psikolojik açıdan trafik ortamına hazır olup olmadığı test edilir

Psikoteknik Belgesi Kimler İçin Zorunlu?

08.01.2018 tarih / 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 34/e maddesine göre, ticari amaçla insan ve emtia(eşya) taşımacılığı için motorlu taşıtı karayolunda süren sürücüler, şoförlük mesleği hakkında ‘’psikoteknik’’ açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 (beş) yılda bir almaları şarttır.
Ayrıca 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu kapsamında belirlenmiş kural ihlalleri sonucu sürücünün ehliyeti alıkonulmuş ise, ehliyetini emniyet teşkilatından geri alabilmesi için psikoteknik belgesi alması zorunludur.

2016 yılından itibaren stajyer ehliyet sahiplerinin, ehliyetlerinin iptali durumunda Psikoteknik Merkezine giderek raporunu alması gerekmektedir.

İdari Para Cezaları

07.12.2018 Tarihli Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeye göre , 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26. Maddesinin (I) bendine istinaden idari para cezası uygulanır. 2020 yılı için uygulanan idari para cezaları şu şekildedir.
Şoförün çalıştığı kuruma 1083 TL / Şoföre 429 TL olarak belirlenmiştir

Psikoteknik Belgesi Testinde değerlendirilen yetenekler şunlardır;

Zihinsel Yetenek ve Beceriler

 • Dikkat
 • Anlama ve Değerlendirme Yeteneği ( Muhakeme)
 • Hız ve Mesafe Algılama
 • Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
 • Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

Psikomotor Yetenek ve Beceriler

 • Tepki Hızı
 • Koordinasyon Düzeyi