Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. Maddesini inceleyeceğiz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. Maddesine bakacak olursak sürücülerde aranan şartlar:

 • Bu yönetmelik kapsamında çalıştırılan veya çalıştırılacak olanlardan psikoteknik raporu istenir. Bunun sebebi sağlık durumunuzun uzun yolculuklarda sürücülük yapıp yapamayacağınızı anlamaktır. Diğer bir maddeye bakacak olursak;
 • Sürücülerin bedenen ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bu raporu 5 yılda bir almaları gerekmektedir. Bunun sebebi uzun yolculukların sizi yıpratmış olma ihtimalidir. Uzun süreli yapılan işlerde artan stres sebebiyle hastalıklarında artacağı ön görülerek bu belgenin 5 yılda bir yenilenmesi istenmiştir. Hiçbir surette muafiyeti söz konusu değildir.

 

Psikoteknik Değerlendirme Sistemi için yasal iki düzenleme bulunmaktadır.

 • Ticari araç kullanan şoförlerin alması gereken Psikoteknik Değerlendirme Raporu
 • Ehliyet iadesine dönük olarak verilen Psikoteknik Değerlendirme Raporu
 • Alkollü araç kullanımından dolayı 3. Kez ehliyetini aldırmış olan sürücüler (5 yıllık)
 • Bir yıl içerisinden 5 defa hız ihlali nedeniyle ehliyetine el konulan sürücüler Aday sürücülük ( stajyer sürücüler) süresi içerisinde 2918 Sayılı Kanunun;
  • 47’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi (trafik ışıklarının 3 kez ihlali)
  • 48’inci ve 118’inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması ( Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.)
   51’inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi ( Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadır.)
  • 53’üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi ( sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadır)
  • 74’üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi ( görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar)